Hvordan virker en varmepumpe?

Både luft til luft varmepumper og luft til vand varmepumper udvinder energien i luften udenfor til at opvarme eller nedkøle din ejendom. Her får du et overblik over, hvordan varmepumper virker, og hvad du bør vide om installation, service og forskellige typer af varmepumper.

Hvordan virker en luft til luft varmepumpe
En luft til luft varmepumpe til består af en udendørsdel og en indendørsdel. Udedelen bliver installeret et sted på husets facadevæg. Her trækker den luften ind i huset via en ventilator for at udvinde varmen fra luften udendørs.

Pumpen kan opvarme eller nedkøle dit hus, uanset temperaturen i luften udenfor. Den kan faktisk stadig udvinde varme, selvom udendørstemperaturen er helt nede på -25°C.

Luften bliver transporteret gennem varmepumpens kølemiddel, som er under tryk i en eldrevet kompressor, der blæser varmen ud i rummet via enheden placeret indendørs på væggen. Denne enhed bliver installeret et centralt sted, så varmen kan fordele sig bedst muligt ud i huset.

Hvordan virker en varmepumpe

Hvordan virker en luft til vand varmepumpe
En luft til vand varmepumpe til består også af en udendørsdel og en indendørsdel. Luft til vand varmepumpen kan udover at opvarme din bolig og bruges til at opvarme brugsvand eller vandbåren varme i radiatorer, gulvvarme eller en swimmingpool. I stedet for at blæse varmen ud i rummet, som luft til luft varmepumpen gør, bliver varmeenergien ført videre via rørføring til varmeveksleren. Den er placeret i indedelen af varmepumpeanlægget, som fordeler varmen til husets brugsvand, varmekilder eller begge dele.

En luft til vand varmepumpe er en større investering end en luft til luft varmepumpe, men du kan få mere ud af den i form af komfortvarme i de enkelte rum, ligesom du kan spare mere på energien og varmeregningen på den lange bane.

En luft til vand varmepumpe er let at installere med et par enkelte rør, der bliver ført ind til huset. En installatør slutter rørene til varmepumpeanlægget, som er en enhed på størrelse med et køleskab. Heri er indbygget et styresystem, cirkulationspumper, varmtvandsbeholder med videre. Installationen tager typisk en dags tid.

Sådan placeres varmepumpen
Mange er bange for, at en varmepumpe larmer, men de nyere modeller har et mere lavt støjniveau. På indedelen er lydniveauet helt ned til under 20 dB, og det svarer til blæseren på en computer. Dog vil den udvendige ventilator kunne høres under belastning, men lydniveauet er svagt og svarer til lyden fra en moderne opvaskemaskine. Derfor placeres udedelen et sted på huset, hvor den generer mindst muligt.

Vedligehold din varmepumpe
Din varmepumpe skal vedligeholdes løbende og gerne tjekkes en gang om året. Udendørsdelen skal holdes fri for blade og andet skidt som blæser ind omkring den, så ventilatoren ikke bliver stoppet. Det kan være lovpligtigt at udføre eftersyn på din varmepumpe én gang om året, hvis den har en kølemiddelsfyldning over 1.000 gram.

Tegn en serviceaftale
Du kan med fordel tegne en serviceaftale med Dansk Varmepumpe Center, så du passer godt på din investering, der gerne skal have en lang levetid på ca. 20 år ved regelmæssig service og korrekt brug. Du kan tegne en serviceaftale her…

Bliv klog på typer af varmepumper
En luft til vand varmepumpe kan både bruges til opvarmning og produktion af brugsvand. Til de to dele er all-in-one-løsninger og splitanlæg de mest brugte.

Monoblok-løsninger kan dog også anvendes til både opvarmning og brugsvand ved hjælp af specielle installationer.

All-in-one-løsninger og splitløsninger har en indedel og udedel, mens monoblok kun har en udedel. Med en monoblok føres der vand ud af huset og retur, og man skal derfor være opmærksom på frostsikring.

Splitvarmepumper og all-in-one-varmepumper har kun kølemiddel mellem indedel og udedel. Kølemiddel kræver ikke frostsikring.

Spørg Dansk Varmepumpe Center
Tag gerne fat i os, hvis du vil have gode råd og et bud på, hvordan du udskifter din nuværende varmekilde til en klimavenlig og økonomisk varmepumpe.

Book et møde, skriv til hello@danskvarmepumpecenter.dk eller ring på +45 2323 5000