Servicebetingelser

En servicaftale er en udvidet garanti på din varmepumpe. Når du bestiller en serviceaftale hos Dansk Varmepumpe Center giver vi 5 års garanti.

Er din varmepumpe installeret af Dansk Varmepumpe Center, vil din garanti dække fra den dag varmepumpen blev installeret.

Når du har tegnet din serviceaftale, modtager du en kvittering med aftalen som også er dit garantibevis. Du modtager en faktura på det aftalte beløb umiddelbart inden vi kommer forbi til service.

Er din varmepumpe ikke installeret af Dansk Varmepumpe Center er det ikke sikkert at vi kan yde en garanti på varmepumpen, men vi kommer gerne forbi og yder service på den alligevel. På den måde kan du sikre at din varmepumpes driftsvilkår er optimale.

Når det er tid til dit første service besøg, kontakter vi dig med en dato for besøget, du behøver ikke at være hjemme den pågældende dag, det kan aftales at der lægges en nøgle.

En serviceaftale tegnes for 5 år. Du kan vælge at betale for alle 5 år forud og spare 20%. Du kan også vælge en årlig betaling. Betalingen forfalder umiddelbart inden dit første servicebesøg. Såfremt betalingsaftalen ikke overholdes bortfalder garantien på varmepumpen. Ønsker du at opsige din serviceaftale kan dette ske med 2 måneders varsel med tilbagebetaling af den resterende løbeperiode.

Serviceaftalen omfatter varmepumpen (dvs. alt indenfor kabinettet og tilhørende styringsautomatik). Serviceaftalen omfatter ikke eksempelvis service på varmt-vandsbeholderen (omfatter ikke egne forhandlede varmtvandsbeholdere), aftræk,  el-installationer, gulvvarmeslanger, gulvvarmestyring, radiatorer, udskiftning af udeføler, der placeringsmæssigt ikke overholder stigeregulativet, sikkerhedsventil på brugsvandet mv.

Er din varmepumpe installeret med en gennemstrømningsvandvarmer, omfatter garantien også denne.

Servicebesøget
Når vi yder et servicebesøg, betyder det at vi kommer forbi og gennemgår varmepumpen. I det tilfælde at der skal skiftes nogle reservedele, er det en del af din aftale. Hvis der skal skiftes dele omkring varmepumpen, som ikke er en del af det “almindelige” reservedels sortiment, vil du blive kontaktet inden vi skifter disse.

Det er lovpligtigt at få foretaget et årligt serviceeftersyn af varmepumper med kølemiddel på +1.001 gram. Hvis du vælger ikke at tegne en serviceaftale hos Dansk Varmepumpe Center, er det på eget ansvar og garantien bortfalder.

Garantien
Garantien dækker varmepumpen. Hvis varmepumpen er flyttet på, dækket til af ikke godkendte materialer eller på anden måde er beskadiget ved ualmindelig brug, dækker garantien ikke.