Trykket falder i centravarmesystemet

Der kan være tryk udsving i varmepumpeinstallationen efter vi har monteret den.

Der kan være flere årsager til udsvinget. det kan være luft der er fanget i systemet eller det kan også være at udetemperatuen har forandret sig.

Temperaturen i varmesystemet påvirker trykket. Derfor kan der være udsving på omkring 1 bar.

Der kan også opstå trykfald, hvis der er noget luft der bliver frigivet gennem den automatiske luftudlader i pumpen. Dette kan ske, hvis der for eksempel åbnes for en radiator, der ikke har været i brug længe.

Sådan hæver du trykket

Fyld vand på centralvarmesystemet.

Du påfylder vand ved at at løsne de to skruer/møtrikker der sidder i hver ende af den hvide “slange”. Du fylder vandet i …….

Fyld vand på systemet til måleren viser 1,5 – 2 bar på barometeret.

Panasonic Aquarea luft til vand varmepumpe udedel

Spænd udlufteren

Det kan også være at udlufteren ikke er spændt ordentligt.

For at spænde udlufteren skal du åbne den øverste låge i højre side af varmepumpen.

Her sider udlufteren, et lille sort hjul, som skal spændes til, når du er sikker på, at der ikke er mere luft i centralvarmesystemet.

Trykket falder stadigvæk

Hvis trykket stadig falder og du over længere tid efter installationen oplever, at du skal blive ved med at påfylde vand på systemet, kan der være en lækage. For at afklare om der er en lækage, skal vi vide følgende:

  • Har du fyldtvand på systemet?
  • Hvor mange gange har du påfyldt over hvor lang tid?
  • Hvad var trykket, inden du fyldte vand på? Og hvor mange bar fyldte du på til?
  • Er det noget du også oplevedeinden du fik varmepumpen installeret?
  • Kan du se nogen lækager?

Hvis du har fyldt vand på systemet gentagne gange, og trykket bliver ved med at falde, og du er helt sikker på, at der ikke er luft i systemet, kan der være en lækage et sted, som skal findes.

Det er en god idé at starte med at tjekke om automatudlufteren sidder løs. Den sidder bag et lille dæksel, på højre side af varmepumpen. Hvis udluftningsskruen sidder løs, kan det hjælpe at stramme den.


Hvis udluftningsskruen er ikke er løs, er det en god idé at svare på ovenstående spørgsmål og sende det til os på info@dvpc.dk, når du mener, at påfyldningerne bliver for hyppige. Så vurderer vi om du kan have en lækage eller om der kan være en anden årsag.